Bebossing biedt de meest effectieve oplossing voor dubbele wereldwijde crises: klimaatverandering en verlies van biodiversiteit. Het is het enige praktische, snelle, economische en effectieve middel voor atmosferische CDR van de vele opties die zijn voorgesteld, omdat het in de nabije toekomst meer atmosferische kooldioxide verwijdert en het op de lange termijn blijft vasthouden. Door bebossing wordt de diversiteit van vele groepen organismen vergroot en worden tal van aanvullende en belangrijke ecosysteemdiensten geleverd. 

Wie zijn we en wat doen we?


De Bomenbond is een landelijke samenwerkingsverband van organisaties, groepen en actievoerders die de bomen willen beschermen. De natuur in Nederland moet meer ruimte en respect krijgen. Ook de planten, bloemen, insecten en kleine dieren zijn belangrijk. De bomenbond strijdt voor een  beter bomen en bos beleid op landelijk, provinciaal en gemeente niveau. Meer bomen laten groeien en zoveel mogelijk niet kappen is een belangrijk middel om de natuur te helpen het evenwicht te herstellen.

Bos & Klimaat


Hoewel er meerdere strategieën nodig zijn om mondiale milieucrises aan te pakken, is bosbouw een zeer goedkope optie om de koolstofvastlegging te vergroten, waarvoor geen extra land nodig is naast wat al bebost is en nieuwe bosgerelateerde banen en kansen biedt, samen met een breed scala aan kwantificeerbare ecosysteemdiensten, inclusief de menselijke gezondheid.


In vergelijking met bossen die zijn aangetast door grootschalige menselijke activiteiten, zijn intacte bossen vaak beter bestand tegen druk zoals brand en droogte en meestal minder toegankelijk voor houtkap en landbouwomschakeling. Het vermijden van de degradatie of het volledig kappen van intacte bossen (die we gezamenlijk 'intact bosverlies' noemen) zal daarom waarschijnlijk een belangrijke bijdrage leveren aan het doel van de Overeenkomst van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder 2 ° C boven het pre-industriële niveau.De Bomenbond & de Klimaatcoalitie


We zijn sinds 2020 trots deelnemer van de Klimaatcoalitie.

Samen staan we sterk voor jouw gezondheid, de natuur, het klimaat,

en daarmee ons aller toekomst!

 

bomenbond-biodiversiteit
bomenbond-biodiversiteit-bever-met-jong
bomenbond-gelderland-bos-wolfheze

Laat bomen groeien


Klimaatverandering en verlies van biodiversiteit worden algemeen erkend als de belangrijkste milieu-uitdagingen van onze tijd. Bossen leggen jaarlijks grote hoeveelheden kooldioxide (CO2) uit de atmosfeer vast en slaan koolstof gedurende lange tijd boven en onder de grond op. 


Ongerepte bossen - grotendeels vrij van menselijk ingrijpen, met uitzondering van in de eerste plaats paden en het verwijderen van gevaren - zijn de meest koolstofrijke en biodiverse terrestrische ecosystemen, met extra voordelen voor de samenleving en de economie. Lees verder >>>